West Coast Moppers är en mopedförening vars syfte är att bredda intresset för mopedhistoria, verka för föreningens medlemmars utveckling inom mopedteknik och dess historia samt anordna temautflykter.