Styrelsen är en interimstyrelse och består idag av;

Ordföranden: Jonny A. E-post: ordforanden@westcoastmoppers.se

Sekreterare: Johan P. E-post: sekreterare@westcoastmoppers.se

Kassör: Anders S.

Revisor: Vakant

Valberedare: Vakant

Stadgar

Våra stadgar har lagts fram av interimstyrelsen och gäller tills årsmötet fastslagit dem.

Stadgar (PDF)