Medlemsavgiften för 2017 är noll kronor.

För att bli fullfjädrad medlem i West Coast Moppers skickas personnumrets 6 första siffror tillsammans med orden ”Jag vill bli medlem i Eder förening” till sekreterare@westcoastmoppers.se