Medlemsavgiften för 2019 är noll kronor.

För att bli fullfjädrad medlem i West Coast Moppers skickas personnumrets 6 första siffror tillsammans med orden ”Jag vill bli medlem i Eder förening” till sekreterare@westcoastmoppers.se

Medlemmar

Anders S.
Jonny A.
Charles S.
Daniel D.
Johnny L.