Medlemsavgiften för 2024 är noll kronor.

För att bli fullfjädrad medlem i West Coast Moppers skickas personnumrets 6 första siffror tillsammans med orden ”Jag vill bli medlem i Eder förening” till sekreterare@westcoastmoppers.se

Medlemmar

Anders S.
Jonny A.
Staffan G.
Lars-Göran P.
Anders Ab.
Janne P.
Jan S.
Anders J.
Alexander V.
Agne O.
Mikael S.
Johan L.
Stig P.
Max B.
Sven H.
Claes A.