Årets rally var mycket konkurrensutsatt, vilket bidrog till en lite lägre siffra. Drygt 60 ekipage startade och körde den ca 8 mil långa rundan.

Via Svartedalen åkte vi mot Diseröd och ner mot älven. Fortsatt utmed densamma kom vi fram till Kungälvs kyrka via Östra gatan. Därifrån gick det via Kastellegården ut mot Ytterby, Kärna, Lycke, Tjuvkil. Vävra och sedan tillbaka mot Jörlanda, Stora Höga och Spekeröds bygdegård.

Vädret var fint, vägdammet stilla och farten god.

Tack för i år och välkomna 2023!