Totalt sex moppar ställdes ut till allmän betraktelse. Kanske inte bästa platsen, men vi syntes.