Härmed kallas Du till ordinarie årsmötesförhandlingar
Datum: 23 Mars
Plats: Facebook Messengergrupp eller likvärdigt.
Tid: 19.00 – 20.00

Anmäl dig senast 20 mars till ordföranden om du kommer.

Förslag till dagordning för årsmötesförhandling

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Upprättande av röstlängd av närvarande och fullmakts röstberättigade
6. Mötets utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2022
9. Kassaberättelse för 2022
10.Revisionsberättelse för 2022
11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12.Val av ny styrelse för 2023
* Ordförande
* Sekreterare
* Kassör
Tecknande av föreningens konto
13.Val av revisor och ev. suppleant för 2023
14.Val av valberedare
15.Budget 2023, medlemsavgiften 2024.
16.Behandling av styrelseförslag
17.Behandling av motioner
18.Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse

Vi har haft ett mopedrally. Ett 50-tal mopeder tog sig runt via Diseröd, Ytterby, Tjuvkil och tillbaka till Spekeröd. Vi hade hjälp av Spekeröds Hembygdsgård för att fixa fika och lunch. Årets sponsorer var Mekonomen, Gekå däck samt West Coast Bikes.

Vi har även haft några tisdagskörningar där Anders S. tagit på sig bästa hjälmen  och lett skaran ut på trevliga vägar.

Då West Coast Moppers inte haft någon Valberedning, väljer vi att lägga ut allt här.

Följande styrelse har suttit under 2022:
Ordföranden: Jonny A. – Accepterar omval.
Sekreterare: Johan P. – Accepterar omval.
Kassör: Anders S. – Accepterar omval.

Revisor: Vakant
Valberedare: Vakant

Revisor och Valberedare ingår inte i styrelsen.
Samtliga idag sittande i styrelsen ställer upp för omval om inga andra förslag kommer in. Förslag skall ha kommit in före den 20 mars för att sittande styrelse skall hinna sammanfatta. Ytterligare förslag framförs på årsmötet i mars 2023.

Kassaberättelse

Intäkterna från mopedrallyt har täckt de utgifter som varit med mopedrallyt. Det lägre deltagandet samt bortfall av sponsrad ”likbil” grävde lite i den lilla kassa föreningen har. Men vi är fortfarande hyfsat stabila och kan klara minde extrautgifter.

Budget 2023

Förslag till budget är att vi inte lägger någon och att medlemsavgiften står kvar på noll kronor för 2024.

Revisionsberättelse

Utgifterna har varit en post, och den är korrekt utförd.

 

Vi vill gärna veta hur många som kommer. Mejla därför ordforanden@westcoastmoppers.se om du kommer.

Väl mött!
Jonny Augustsson, ordforanden@westcoastmoppers.se
Ordföranden West Coast Moppers