Under 2020 har vi haft tisdagskörning i
* april (go körning bara)
* juni (glass på Tjörn), samt en extra körning första onsdagen i juni (Ucklums hembygdsförening).